I UR:s serie Rättighetsbärarna lyfts barns erfarenheter och berättelser fram utifrån barnkonventionens artiklar.

Rättighetsbärarna

1. Rätten att komma till tals29 min

Barnkonventionen firar 30 år och blir dessutom lag i Sverige 1 januari 2020. Att barn har egna rättigheter låter så självklart, men vad innebär det egentligen och hur blir vi bättre på att leva upp till dem? I serien Rättighetsbärarna lyssnar vi till barns erfarenheter och berättelser utifrån barnkonventionens olika artiklar. Vi låter även makthavare och experter lyssna, kommentera och ge vägledning.