Programledarna Katarina Sandström och Lisbeth Åkerman.

Rapport – engelsk text

Rapport with English subtitles

Since the Corona epidemic is increasing the need for information, one of our daily Rapport broadcasts will be made available in English. Det stora informationsbehovet med anledning av Coronaepedimin gör att vi tillgängliggör en daglig Rapportsändning även på engelska.

Genrer
Nyheter
Coronaviruset