Programledarna Katarina Sandström och Lisbeth Åkerman.