Birgitta Ozolins blev döv som barn, men tvingades till talträning eftersom teckenspråket var förbjudet på hennes skola.