Roy (Anders Eriksson) och Roger (Jan Rippe) i Macken.