Lasse Kronér tar emot sina sommargäster på Knarrholmen i Göteborgs skärgård.