På SVT just nu

UR Samtiden

09:00 Möjligheter och utmaningar med AI. 09:25 Så förändras magen när du bli äldre. 09:50 När katastrofen är framme. 10:15 Vad krävs för ett effektivt brottsförebyggande arbete? 10:45 Ett hälsosamt åldrande. 11:10 Skogen som råvara - nu och i framtiden? 11:40 Livet utanför storstaden - hållbarhet i vardagslivet. 12:10 Det amerikanska valsystemet. 12:40 Hatade postmodernism, missförstådda postmodernism? 13:10 Friheten och dess fiender. 13:40 Hur mår Östersjön? 14:05 Hur hållbar är svenskarnas mat? 14:30 I de dödas rike. UR.

Det finns ingen tablå för valt datum