På SVT just nu

Forum

12:03: forts Sverige-Europa-världen. 12:35: Forum: Politik och samhälle. 13:00: Återrapport från informellt EU-toppmöte. DIREKT. Stefan Löfven (S) återrapporterar till riksdagen från Europeiska rådets möte den 19 november. Statsministern inleder, därefter får ledamöter tillfälle att ställa frågor. 13:55: Pressträff om coronaläget. DIREKT. Pressträff med Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter. 15:00: Stöd till bussbranschen och utökade taxikontroller. Interpellationsdebatter i riksdagen. Näringsminister Ibrahim Baylan (S), inrikesminister Mikael Damberg (S), m fl svarar på riksdagsledamöternas inlämnade frågor. Sänds med fördröjning.