På SVT just nu

Forum

09:00: Vilka mål bör sysselsättningspolitiken sikta på? Över tid har regeringar formulerat olika mål för sysselsättningspolitiken. I rapporten Avgörande mål analyserar Lars Calmfors för- och nackdelar med ett antal tidigare mål och ger rekommendationer för framtiden. Övriga medverkande: Göran Hjelm, Konjunkturinstitutet, Maria Hemström Hemmingsson, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, m fl. Arrangör: ESO. Från 2/9. 10:30: Klimat, säkerhet och geopolitik i coronatider. Hur påverkas klimatarbetet av coronapandemin? Och vilka effekter får pandemin på matförsörjning, säkerhetsfrågor och handel? Med Kristina Bergendal, FOI, Anna Karin Hatt, LRF, Johan Kuylenstierna, Klimatpolitiska rådet, Lars Appelquist, Löfbergs, m fl. Arrangör: Hagainitiativet, Mistra Geopolitics, Stockholm Environment Institute. Från 25/8. 11.00: Kristdemokraterna presenterar budgetförslag. DIREKT. Partiledare Ebba Busch (KD) och socialpolitiska talesperson Acko Ankarberg Johansson (KD) presenterar ett budgetförslag för vården från partiets budgetmotion. 11.20: Klimat, säkerhet och geopolitik i coronatider. Seminariet fortsätter.

Tv-tablå

Det finns ingen tablå för valt datum