På SVT just nu

UR Samtiden

09:00 Riksting för västerländsk konstmusik - introduktion. 09:05 Barns sång. 09:15 Samtal om barns sång. 09:45 Blåsmusikens framtid. 09:55 Musiklivet efter pandemin. 10:05 Paneldebatt - kulturpolitik i pandemins spår. 11:25 Renässansslottet Kronoberg. 11:45 På besök hos Svenskt rockarkiv: Klubben. 12:10 På besök hos Svenskt rockarkiv: Museet. 12:25 På besök hos Svenskt rockarkiv: Popfakta. 12:35 På besök hos Svenskt rockarkiv: Arkivet. 13:00 På besök hos Svenskt rockarkiv: Turnébussen. 13:10 På besök hos Svenskt rockarkiv: Åke Sandin, Arne Lambert och Bernt Öst. 13:15 På besök hos Svenskt rockarkiv: Affischer. 13:30 Så kan legionellasmitta hanteras. 13:50 Legionella i Boverkets byggregler - aktuella rekommendationer. 14:15 Legionellaförekomst i kyltorn. 14:30 Kallvattenledningar under värmegolv - legionellabakteriens paradis. UR.

Tv-tablå

Det finns ingen tablå för valt datum