På SVT just nu

UR Samtiden

09:00 Barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta. 09:30 Särskilt utsatta barngrupper och deras livsvillkor. 09:55 En skola för alla? 10:30 Orten bakom våldet. 10:55 Att leva i ekonomisk utsatthet. 11:15 Tillgodoses barns rätt till vård efter övergrepp? 11:40 Stöd och behandling efter våld och övergrepp. 12:10 Barn och ungas erfarenheter av våldsbejakande extremism. 12:30 Uppväxtvillkor inom sekter. 13:00 Att arbeta traumafokuserat med barn. 13:25 Traumamedveten omsorg. 13:50 Att försonas med sin barndom. 14.15 En hotad värld i bilder. 14.35 Mitt liv bland schimpanser. UR.

Tv-tablå