På SVT just nu

UR Samtiden

9:00 Fentanylanvändandets risker - situationen i USA. 9:35 Fentanylanvändandets risker - situationen i Sverige. 9:55 Konsekvenser av narkotika i världen och Sverige. 10:55 Om det finska standardspråket. 11:25 Finskspråkiga utländska ortnamn. 11:55 Nya finska ord. 12:30 Finskans utmaningar och framsteg i Gävle. 13:05 Svårigheter vid översättning av matrecept. 13:30 Transspråkande bland tvåspråkiga ungdomar. 14:00 Appar som stöd vid demens. UR.

Tv-tablå