På SVT just nu

UR Samtiden

14:00 Hur prioriterar vi vårt elberoende. 14:25 Kollektiva praktiker. 15:10 Förkroppsligad konstteori. 15:55 Måleri i det 22:a århundradet. 16:25 Restaureringskonst - om livet mellan nu och då.

Det finns ingen tablå för valt datum