På SVT just nu

UR Samtiden

14:00 Skogsbad - öppna dina sinnen på vid gavel och vara i nuet. 14:25 Vem bestämmer? Djur som manipuleras av parasiter. 14:55 Skogens kolbalans och klimatnytta. 15:25 Det finns liv i berget - om svamp, växthusgaser och meteoritnedslag. 15:50 EU:s relation till Israel-Palestina-konflikten 1967 till i dag. 16:20 Ledarskap i turbulenta tider. UR.

Det finns ingen tablå för valt datum

Det finns ingen tablå för valt datum

Det finns ingen tablå för valt datum

Det finns ingen tablå för valt datum

Det finns ingen tablå för valt datum