På SVT just nu

UR Samtiden

9:00 En utvecklad studie- och yrkesvägledning. 10:05 Från utbildning till anställning. 10:45 Från särskola till högre utbildning? 11:25 Projektet Falken arbetsmarknadsenheten. 12:05 Aktivt medborgarskap efter särskolan? 13:15 Arbetsplatsförlagt lärande. 14:40 Från odlingslåda till hektar. UR.