På SVT just nu

UR Samtiden

14:00 Främmande arter och naturvård. 14:10 Faster Agda och kampen mot invasiva arter. 14:20 Olika invasiva arter innebär olika mycket problem. 14:45 Prioritera invasiva främmande arter i naturvården. 15:05 Invasiva främmande arter, spridningens realitet. 15:30 Invasiva arter med positiva effekter, myt eller verklighet? 15:45 Hur man löser ett problem. 16:15 Stress och utmattning. UR.