På SVT just nu

UR Samtiden

14:00 Barn utsatta för våld och övergrepp. 14:30 Svåra upplevelser i barndomen och barns utveckling. 15:05 Unga mentorer mot våld i skolan. 15:20 Att vara barn när föräldrarna tvistar. 15:55 Traumatisering hos barn. 16:45 Hållbara matvanor i Indien. UR.