På SVT just nu

Nyckeln till naturkrafterna

Grundämnen. Kan vår tidigaste förfader ha varit en hydrotermisk öppning i botten på ett urhav? För att förstå hur liv kunde uppstå ur det som en gång var döda stenar måste vi förstå vad vår planet är gjord av. Grundämnena bygger upp hela vårt universum. Del 3 av 4. UR.