På SVT just nu

UR Samtiden

09:00 Personcentrerad kommunikation och demenssjukdomar. 09:45 Existentiell hälsa vid kognitiv svikt. 10:25 Säker och jämlik demensvård oavsett bakgrund. 10:50 Vikten av ditt eget bemötande. 11:30 Våra behov av rörelse och beröring. 12:15 "Den store Hjärnini". 13:05 Cellfabriker och skyddande proteiner för spädbarn. 13:35 Bland fladdermöss och myrkottar. 14:15 Materialvetenskap för ett hållbart samhälle. UR.

Det finns ingen tablå för valt datum
Det finns ingen tablå för valt datum
Det finns ingen tablå för valt datum
Det finns ingen tablå för valt datum
Det finns ingen tablå för valt datum