På SVT just nu

UR Samtiden

14:00 Kan djuphistorisk forskning utmana historien? 14:50 Om finlandssvensk minoritetsnationalism. 15:10 Svensk minoritetsnationalistisk socialism i Finland. 15:25 Nationella minoriteters symboliska nationsbygge. 15:40 Feministiska omskrivningar av folksagor. 15:55 Fantastik i interkulturellt perspektiv. 16:20 Hypnotisörens makt under sent 1800-tal. 16:30 Teori och praktik i 1700-talets mumievetenskap. UR.