På SVT just nu

UR Samtiden

9:00 Psykisk ohälsa drabbar hela kroppen. 9:10 Primärvårdens roll vid psykisk ohälsa. 9:15 Vård på patientens villkor. 9:25 Hur kan man förebygga självmord? 9:40 Samtal om beroende hos unga. 9:55 Om hjärnsjukdomen Huntingtons sjukdom. 10:05 Behandling vid djup depression. 10:20 Kan vi skräddarsy behandlingen mot depression? 10:30 Kan man förebygga psykisk ohälsa? 10:35 När en diagnos inte räcker. 10:55 Går demokrati och en fri kultur att förena? 11:55 Utmanande danskonst i glesbygd. 12:50 Partiledarsamtal Per Bolund. 13:25 Makt eller maktlöshet. 14:25 Hur länge bör vi arbeta? UR.