På SVT just nu

UR Samtiden

15:00 Skärgården upp och ner. 15:05 Personligt engagemang och klimatförändringarna. 15:55 Michelle Obama om flickors egenmakt. 16:00 Invasiva främmande arters ekologi. 16:30 Risklistan, Artdatabankens uppdrag. 16:40 Det juridiska landskapet i en värld utan gränser. 16:55 Att förutsäga det oförutsägbara. 17:10 Regeringens miljöpolitik. UR.