ritt-Marie Hjertén berättar om julens berättelser från Skara domkyrka.