Hårdrockens historia

Hårdrockens historia

Hårdrockens utveckling fram till i dag

Hårdrockens historia tar sin början i Memphis i Tennessee innan metal blev metal, och täcker in hela utvecklingen fram till i dag. Hela historien målas upp i möten med många av de artister som har bidragit till att göra genren till vad den är i dag.