Gunilla Åkesson, Lars Berghagen, Jeja Sundström och Jarl Borsén, Johannes Brost, Inga Gill, programledaren Lennart Swahn, Björn Skifs och Meg Westergren i Gäster med gester 1987.