Fredrik IX av Danmark gifter sig med Ingrid av Sverige.