Kirurgerna Magnus och Mehmet

Dokument inifrån: Den stora sjukhusstriden

Undersökande serie

Kirurgerna Magnus och Mehmet upplever att de måste kämpa för sjukhusets överlevnad. De känner sig plötsligt anklagade för att orsaka dödsfall bland patienterna. Västerviks sjukhus har hamnat mitt i en strid som sträcker sig till högsta politiska nivå. Vad ska det finnas för vård utanför storstäderna? Finns det bara plats för storsjukhus i framtiden?

Genrer
Dokument inifrån
Omtalade dokumentärer
Samhälle
Dokumentär
Samhälle & fakta
Hälsa
Dokumentärserier