Astrid Almas, Elisabeth Holmboe Eggen och Wasim Zahid i Diagnoskampen.