Det stora uppdraget

I Sápmi har man alltid varit beroende av varandra och barnen har alltid varit viktiga i allt arbete. Sex barn är nu redo att hjälpa de som behöver hjälp. Många tunga, många svåra utmaningar. Inget uppdrag är för stort eller för litet. Sámis mii leat álo veahkehan nuppiid ja mánát leat álo leamaš dárbbašlaččat visot bargguin. Guhta máná leat dal válbmasat veahkehit sin geat dárbbahit veahki. Ollu losses ja váttis hástálusat. Ii oktage hástalus lea ila stuorat dehe ila unni.