Kattis Ahlström och Niklas Källner i Arvinge okänd.