Flash(Josephine Alhanko),Odi(Alexander Stocks) Bea(Marie Robertson)Jonas (Måns Nathanaelson) Inger Engman(Pia Halvorsen), Roger Pålsson(Leif Andrée)och Mimi(Lisette Pagler)