Den långa vägen Romernas kamp för drägliga villkor i Sverige pågår än.

Zigenarnas kamp för drägliga villkor i Sverige pågår än. Trots att zigenare, eller romer som de också kallas, nu är erkända som en nationell minoritet utsätts de för både diskriminering och förföljelser. Karl-Axel Jansson, Ingemar Schmid och Tommy Wiberg har följt några romer som lever i Sverige och deras kamp för människovärde.