Forum Fre 10 maj 09.00

09:00: Debatt efter Klimatpolitiska rådets rapport. DIREKT. Debatten är begärd av Vänsterpartiet. Från regeringen deltar miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP). 10:30: Ungas bostäder och tillfällig föräldraersättning. DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Statsråden Per Bolund och Annika Strandhäll svarar på ledamöternas frågor. 11:30: EU-val 2019: Debatt om migrationen. Ska asylsökande fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer? Hur ska EU hantera migranter som försöker ta sig över Medelhavet? Malin Björk (V), Karin Karlsbro (L) och Peter Lundgren (SD) debatterar på plats i EU-parlamentet i Bryssel. Programledare: Katia Elliott. Från 2/4. 12:00: Rapport. 12:03: Eliter i Sverige. Svenska forskare om makt, status och klass. Med Lena Sohl, sociolog och redaktör för forskarantologin Eliter i Sverige, Ida Lidegran, utbildningssociolog, Alireza Behtoui, sociologiprofessor, m fl. Arrangör: tankesmedjan Katalys. Från 29/3. 14:10: Från Bryssel till köksbordet. Många väljare har svårt att se vad EU egentligen betyder i vardagen. Partipolitisk debatt om EU och konsumentfrågorna. Arrangör: Sveriges Konsumenter. Från morgonen. 15:45: Politik i bokhyllan: Konsulterna. DIREKT. Konsulterna som anlitades för nya Karolinska ledde till enorma kostnader, hål i budgeten och massflykt av anställda. Anna Gustafsson och Lisa Röstlunds granskning visar att spåren efter konsulterna leder till både läkemedelsindustrin och forskarvärlden. De intervjuas av Sharon Jåma. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.