Forum Tis 15 jan 09.00

09.00: Kina - stormakt med större ambitioner.Ola Wong, journalist med fokus på Kina. Arrangör: Folk och Försvar. Från 13/1.09.15: Kinas politiska prioriteringar.Med Jerker Hellström, forskningsledare FOI och Klas Eklund, seniorekonom Mannheimer Swartling. Arrangör: Folk och Försvar. Från 13/1.09.45: Att skapa ett säkrare Sverige.Med Dan Eliasson, generaldirektör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Arrangör: Folk och Försvar. Från 14/1. 10:15: Offentlig-privat samverkan i en ny tid. Vilken roll borde och kan näringslivet ha när det kommer till krisberedskap och civilt försvar? Med Karl Lallerstedt, ansvarig säkerhetspolitik Svenskt Näringsliv och Åsa Sundberg, vd Teracom. Arrangör: Folk och Försvar. 10:30: Svenskt totalförsvar i norr - en lägesbild. Med Björn O. Nilsson, landshövding Norrbottens län, Ulf Siverstedt, chef norra militärregionen Försvarsmakten och Anna Lindh-Wikblad, biträdande kommundirektör Luleå. Arrangör: Folk och Försvar. 10:55: Varför ska vi ha ett totalförsvar? Om förankring och försvarsvilja. Medverkande: Jenny Deschamps-Berger, sektionschef Försvarshögskolan, Patrik Oksanen, politisk redaktör MittMedia, Benjamin Dousa, förbundsordförande Muf, och Hanna Lidström, språkrör Grön Ungdom. Arrangör: Folk och Försvar. 11:25: Säkerhet i en osäker värld. Med Elisabeth Braw, the Modern Deterrence project, RUSI, Ewa Skoog-Haslum, vice rektor Försvarshögskolan, Margareta Wahlström, ordförande Svenska Röda Korset, Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, Rosaline Marbinah, ordförande Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer. Arrangör: Folk och Försvar. 12:00: Rapport. 12:03: forts. Säkerhet i en osäker värld. 12:25: Studio Sälen - DIREKT. SVT:s Love Benigh inför Rikskonferensens avslutande del som har rubriken Skydd av vår demokrati. Programledare: Lotta Bouvin-Sundberg. 12:30: Trygghet och säkerhet - prioriteringar - DIREKT. Vilka prioriteringar behöver göras för att skydda demokratin och samhällsmedborgarna? Med justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S). Arrangör: Folk och Försvar. 12:55: Hoten mot Sverige - internationella drivkrafter - DIREKT. Vad kan Säpo och MUST säga om hur säkerhetshoten mot dagens Sverige ser ut och hur har de förändrats? Med Gunnar Karlson, chef militära underrättelse- och säkerhetstjänsten och Klas Friberg, chef säkerhetspolisen. Arrangör: Folk och Försvar. 13:30: Studio Sälen - DIREKT. Linda Nordlund, ledarskribent Expressen, och Anders Lindberg, politisk chefredaktör Aftonbladet, kommenterar svensk säkerhetspolitik och hoten mot Sverige. Vilket stöd behövs efter en lång utlandstjänstgöring? Veteranförbundets Sverker Göranson om arbetet och synen på krigsveteraner. Programledare: Lotta Bouvin-Sundberg. 13:50: Hoten mot Sverige - rättsstatens utmaningar - DIREKT. Med Anders Thornberg, rikspolischef, och Petra Lundh, riksåklagare. Arrangör: Folk och Försvar. 14:25: Hoten mot Sverige - konsekvenser - DIREKT. Varför ökar den grova brottsligheten och vad behövs för att bryta trenden? Med Ulf Merlander, lokalpolisområdeschef Storgöteborg nordost och Erik Wennerström, generaldirektör Brottsförebyggande Rådet. Arrangör: Folk och Försvar. 14:55: Kommentarer från ungdomsförbunden - DIREKT. Med förbundsordförandena Magnus Ek, Cuf, Martin Hallander, KDU och Henrik Malmrot, Ung Vänster. Arrangör: Folk och Försvar. 15:15: Studio Sälen - DIREKT. Vilka är hoten mot Sverige? Med Klas Friberg, chef Säpo och Gunnar Karlson, chef MUST. Dan Eliasson, gd MSB och Ylva Jonsson Strömberg, Röda korset, diskuterar den svenska krisberedskapen. Försvarsberedningens Björn von Sydow (S) och Hans Wallmark (M) om inriktningen på svenskt försvar. Programledare: Lotta Bouvin-Sundberg. 15:45: Artificiell intelligens - en pågående revolution? DIREKT. Med Sara Mazur, styrelseledamot Saab, Magnus Sahlgren, forskare Research Institutes of Sweden, Joel Brynielsson, biträdande forskningsledare FOI. Arrangör: Folk och Försvar. 16:00: Rapport. 16:05: forts. Artificiell intelligens - en pågående revolution? DIREKT. 16:15: Artificiell intelligens - potential och risker - DIREKT. Med Marika Ericson, doktorand Försvarshögskolan, Sara Wrige, präst i Svenska kyrkan och doktor i fysik, Niklas Karlsson (S), ordförande försvarsutskottet och Allan Widman (L), ledamot försvarsutskottet. Arrangör: Folk och Försvar. 16:45: Studio Sälen - DIREKT. ÖB Micael Bydén om Sveriges försvarsförmåga. Vad var viktigast under årets Rikskonferens? Love Benigh summerar och kommenterar. Programledare: Lotta Bouvin-Sundberg.