Forum Mån 12 mar 09.00

09:00: KU-utfrågning: Transportstyrelsens it-upphandling - DIREKT. I mars håller konstitutionsutskottet utfrågningar som ett led i granskningen av hur nuvarande respektive förra regeringen agerade i samband med Transportstyrelsens it-upphandling. Först i dag hörs Annette Olofsson, internrevisor på Transportstyrelsen. 10:00: KU-utfrågning: Transportstyrelsens it-upphandling - DIREKT. Konstitutionsutskottets utfrågningar fortsätter, nu med Transportstyrelsens före detta gd Staffan Widlert och före detta ställföreträdande gd Jacob Gramenius. 11:00: Riksdagens frågestund. Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP), socialminister Annika Strandhäll (S), civilminister Ardalan Shekarabi (S) och infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) svarar på riksdagsledamöternas frågor. Från 8/3.