Forum Tor 1 mar 09.00

09:00: Miljödagen 2018 - hållbara städer. Enligt FN bor uppemot 70 procent av världens befolkning i städer vilket kräver nya lösningar för bostadsbyggande, energiförsörjning och trafik. Med Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige, Ibrahim Baylan (S), samordnings- och energiminister, Catarina Nauclér, forskningschef Fortum Sverige, PM Nilsson, politisk redaktör Dagens Industri, m fl. Arrangör: Sveriges Ingenjörer. Från 15/2. 10:00: Försvarsmaktens budget - DIREKT. Försvarsmakten presenterar budgetunderlaget för 2019 under en presskonferens med överbefälhavare Micael Bydén och generaldirektör Peter Sandwall. 10.30: Miljödagen 2018. Seminariet fortsätter. 11:45: Politik i bokhyllan: Ta sig frihet. Bloomsbury-gruppen utmanade dåtidens konventioner och skapade en plats och forum för samtal och utbyte av tankar, idéer och skapande. Vad har det betytt för oss idag? Ingela Lind intervjuas av Anita Kratz.