Det här programmet innehåller skildringar som kan verka skrämmande.