På SVT just nu

Forum

09:00: Vilka lärdomar kan dras från regeringsbildningen 2018? Efter valet 2018 dröjde det 134 dagar innan Sverige fick en ny regering. Varför tog det så lång tid? Med statsvetarna Johannes Lindvall och Jan Teorell, som skrivit en bok i ämnet, Per Westerberg, riksdagens talman 2006-2014 och Maggie Strömberg, politikreporter Expressen. Arrangör: SNS. Från 17/11. 10:00: EU-magasinet. De viktigaste frågorna som debatterades under senaste sessionen i EU-parlamentet kommenteras och analyseras av inbjudna gäster. Programledare: Niklas Svensson. Från 26/11. 11:00: Öppet sammanträde i KU om JO:s verksamhet. DIREKT. Justitieombudsmännen presenterar sin ämbetsberättelse, med principiellt intressanta beslut, för riksdagen och redogör för verksamhetsåret 1 juli 2019 - 30 juni 2020.

Det finns ingen tablå för valt datum
Det finns ingen tablå för valt datum
Det finns ingen tablå för valt datum
Det finns ingen tablå för valt datum
Det finns ingen tablå för valt datum