På SVT just nu

UR Samtiden

14:00 Rättigheter, slaveri och nya former av ofrihet. 14:40 Gestaltning av nationella minoriteter i våra kulturarv. 15:00 Nedslag i museernas identitetsskapande funktioner. 15:20 Att stämma allmänheten till det goda levernet. 15:40 Bekämpa antibiotikaresistens med smartphones. 15:55 Överskuldsättning - introduktion och exempel. 16:25 Krediter, moral och sociala jämförelser. 16:40 Hellre rik och frisk - om barns utsatthet. UR.