På SVT just nu

UR Samtiden

09:00 Det ideala biblioteket. Bibliotekens demokratiska uppdrag. 10:00 Uthängd eller skyddad? 10:30 Skolbibliotekarien - elevens guide i bokskogen. 11:00 Bildberättande och konsten att läsa bilder. 11:30 Krävs hårdare tag mot medierna? 12:00 Att värna det demokratiska samtalet. 12:30 Demokrati under en pandemi. 13:00 Befrias från ett liv utan läsning. 13:35 Läsning och bildning. 14:05 Läsning för makt och demokrati. 14:35 Kan vi verkligen lita på robotar? UR.

Det finns ingen tablå för valt datum

Det finns ingen tablå för valt datum

Det finns ingen tablå för valt datum

Det finns ingen tablå för valt datum

Det finns ingen tablå för valt datum