På SVT just nu

UR Samtiden

14:00 Brottsofferdagen 2020 - barns rättigheter. 14:25 Barnkonventionen som lag - utmaningar och möjligheter. 15:10 Barn som utsätts för övergrepp av kvinnliga förövare. 15:55 Träning vid etablerad hjärtsjukdom. UR.