På SVT just nu

UR Samtiden

09:00 Personcentrerad kommunikation och demenssjukdomar. 09:45 Existentiell hälsa vid kognitiv svikt. 10:25 Säker och jämlik demensvård oavsett bakgrund. 10:50 Vikten av ditt eget bemötande. 11:30 Våra behov av rörelse och beröring. 12:15 "Den store Hjärnini". 13:05 Cellfabriker och skyddande proteiner för spädbarn. 13:35 Bland fladdermöss och myrkottar. 14:15 Materialvetenskap för ett hållbart samhälle. UR.

Det finns ingen tablå för valt datum