Uppdrag granskning

Del 18 av 19: Idag med två reportage. Först om 25-åriga Yesim, som har legat nästan 1000 dagar på Karolinska sjukhuset efter att hon opererats av en stjärnkirurg. Dessutom avslöjas vad som kan vara Sveriges största muta någonsin. Programledare: Karin Mattisson.

Längd: 1 h

SVT Forum

09:00: Migration i en tid av främlingsfientlighet och rasism. Migration har blivit en het fråga i samhällsdebatten. Hur ser det ut bakom tidningsrubrikerna - växer rasismen eller inte? Kan vi lära något av historien? Henry Ascher, barnläkare, forskare och medicinskt ansvarig för Rosengrenska stiftelsen som ger vård till papperslösa, reflekterar utifrån personliga erfarenheter. Arrangör: Göteborgs stad. Från 8/5.10:00: Unga vuxnas väg till eget boende. En av de särskilt utsatta grupperna på bostadsmarknaden är unga vuxna. Offentlig utfrågning om deras möjlighet att finansiera ett eget boende. Medverkar gör representanter för Boverket, Sveriges Byggindustrier, Finansinspektionen, Jagvillhabostad.nu, Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna i Sverige m fl. Arrangör: civilutskottet.12:00: Yrkestrafik, taxi och kollektivtrafik - DIREKT. Riksdagens ledamöter debatterar bl a de lagändringar som krävs för att genomföra ett gemensamt europeiskt järnvägsområde.

Längd: 5 h

Clifford, den stora röda hunden

Clifford är stor som ett hus, röd som en brandbil och snäll som en hund. Faktiskt. Och det har skrivits böcker om honom.

Längd: 25 min

Sändningsuppehåll

Just nu är det uppehåll i våra sändningar.

Längd: 9 h 9 min

Världen

Ensam i storstadsdjungeln. För New Yorks taxichaufförer hör oförskämda kunder och osäker inkomst till jobbet. Och för många vid Stanleys taxifirma ingår även kampen med språket och kartan. Vi möter hans färgstarka galleri av förare som har stadens mest berömda yrke. UR.

Längd: 1 h