Amina och Alicia på fysikresa - teckenspråk

Längd 20 min

Energi och magnetism. Vad är fotosyntes egentligen, och vad betyder det att energi inte kan skapas eller förstöras? Hur mycket kan man lyfta med en elektromagnet? Alicia och Amina testar och får svar på frågor om fysik. Del 7 av 8. UR.