Wibbly Gris

Genrer
Barn

Wibbly Gris tar på ett humoristiskt sätt upp barnens dagliga göromål. Wibbly klättrar i träd, slår in paket eller går och lägger sig. Han rör sig obehindrat mellan fantasi och verklighet.