SVT Play logotyp

Laddar...

Gå direkt till samlingssidan SyntolkatGå direkt till innehålletGå direkt till sök

15 minuter från Sápmi

Renskötseln i underläge när marker exploateras • 14 min

Exploateringar i norra Sverige gör att renbetesmarker krymper. En lösning från exploatörernas sida är att teckna avtal med samebyarna. Ny forskning visar att samebyarna ofta är i underläge när avtalen tecknas. Programledare: Ann Catrin Stenberg Partapuoli.

Information om Renskötseln i underläge när marker exploateras

Publicerades

Lör 4 maj

Kan ses till

Tor 28 nov

Produktionsår

2024

Rättigheter

Kan ses i hela världen

2024

Röstlängden till Sametingen ifrågsätts

Publicerades: Lör 1 jun 02:00

Misstroenden, överklaganden och rättsak, mycket sker när det handlar om de tre Sametingens röstlängder. Varför är det så mycket dramatik runt röstlängderna just nu? Vilka likheter och skillnader finns det mellan de olika Sametingen? Programledare: Ann Catrin Stenberg Partapuoli.Mer om programmet

Misstroenden, överklaganden och rättsak, mycket sker när det handlar om de tre Sametingens röstlängder. Varför är det så mycket dramatik runt röstlängderna just nu? Vilka likheter och skillnader finns det mellan de olika Sametingen? Programledare: Ann Catrin Stenberg Partapuoli.Mer om programmet

Återbördande av samiska mänskliga kvarlevor

Publicerades: Lör 25 maj 02:00

De senaste åren har samiska kvarlevor som grävts upp och förvarats på museer och andra institutioner återbegravts. Fortfarande finns det kvarlevor kvar i arkiven. 2007 tog Sametinget beslut att alla samiska kvarlevor ska återbördas till Sápmi. Hur viktig är frågan för politikerna 17 år senare? Vilka hinder står i vägen? Programledare: Ann Catrin Stenberg Partapuoli.Mer om programmet

De senaste åren har samiska kvarlevor som grävts upp och förvarats på museer och andra institutioner återbegravts. Fortfarande finns det kvarlevor kvar i arkiven. 2007 tog Sametinget beslut att alla samiska kvarlevor ska återbördas till Sápmi. Hur viktig är frågan för politikerna 17 år senare? Vilka hinder står i vägen? Programledare: Ann Catrin Stenberg Partapuoli.Mer om programmet

Rasism mot samer

Publicerades: Lör 18 maj 02:00

Sveriges regering har gett flera myndigheter i uppdrag att ta fram åtgärder i arbetet mot rasism som riktas mot samer. Nyligen kom Brottsförebyggande rådet med en rapport om hatbrott mot samer och åtgärdsförslag till bland annat polisen om hur de kan jobba förebyggande mot rasism. Varför är det här viktigt och vad krävs för att råden ska bli handling? Programledare: Ann Catrin Stenberg Partapuoli.Mer om programmet

Sveriges regering har gett flera myndigheter i uppdrag att ta fram åtgärder i arbetet mot rasism som riktas mot samer. Nyligen kom Brottsförebyggande rådet med en rapport om hatbrott mot samer och åtgärdsförslag till bland annat polisen om hur de kan jobba förebyggande mot rasism. Varför är det här viktigt och vad krävs för att råden ska bli handling? Programledare: Ann Catrin Stenberg Partapuoli.Mer om programmet

Samisk turism kunskapsförmedlar

Publicerades: Lör 11 maj 02:00

Den samiska kulturen lockar turister i Norden. Samiskt turismföretagande handlar mycket om att sprida kunskap och öka förståelsen för samisk kultur. Hur fungerar det i praktiken och vilken bild visas upp? Programledare: Ann Catrin Stenberg Partapuoli.Mer om programmet

Den samiska kulturen lockar turister i Norden. Samiskt turismföretagande handlar mycket om att sprida kunskap och öka förståelsen för samisk kultur. Hur fungerar det i praktiken och vilken bild visas upp? Programledare: Ann Catrin Stenberg Partapuoli.Mer om programmet

Renskötseln i underläge när marker exploateras

Publicerades: Lör 4 maj 02:00

Exploateringar i norra Sverige gör att renbetesmarker krymper. En lösning från exploatörernas sida är att teckna avtal med samebyarna. Ny forskning visar att samebyarna ofta är i underläge när avtalen tecknas. Programledare: Ann Catrin Stenberg Partapuoli.Mer om programmet

Exploateringar i norra Sverige gör att renbetesmarker krymper. En lösning från exploatörernas sida är att teckna avtal med samebyarna. Ny forskning visar att samebyarna ofta är i underläge när avtalen tecknas. Programledare: Ann Catrin Stenberg Partapuoli.Mer om programmet

Sápmi och EU-valet

Publicerades: Lör 27 apr 02:00

I juni är det val till EU-parlamentet. Ett val där valdeltagande har ökat tre gånger i rad. Hur ser engagemanget ut hos de samiska väljarna? En färsk forskningsstudie har undersökt de samiska väljarnas beteende i EU-valet. Programledare: Ann Catrin Stenberg Partapuoli.Mer om programmet

I juni är det val till EU-parlamentet. Ett val där valdeltagande har ökat tre gånger i rad. Hur ser engagemanget ut hos de samiska väljarna? En färsk forskningsstudie har undersökt de samiska väljarnas beteende i EU-valet. Programledare: Ann Catrin Stenberg Partapuoli.Mer om programmet

Samiskans stora utmaningar

Publicerades: Lör 20 apr 02:00

På den samiska politiska arenan dominerar det svenska språket i debatterna. Varför är det så och vad sänder det för signaler? Ger det några konsekvenser för samiskan? Programledare: Ann Catrin Stenberg Partapuoli.Mer om programmet

På den samiska politiska arenan dominerar det svenska språket i debatterna. Varför är det så och vad sänder det för signaler? Ger det några konsekvenser för samiskan? Programledare: Ann Catrin Stenberg Partapuoli.Mer om programmet

Krympande samiska språkarenor

Publicerades: Lör 13 apr 02:00

Platser där samiskan används blir allt färre och språket tappar mark även på platser där samiskan traditionellt under lång tid haft en självklar roll. Det visar Sametingets senaste lägesrapport. Hur ser språkföreträdare på det här? Finns det lösningar? Programledare: Ann Catrin Stenberg Partapuoli.Mer om programmet

Platser där samiskan används blir allt färre och språket tappar mark även på platser där samiskan traditionellt under lång tid haft en självklar roll. Det visar Sametingets senaste lägesrapport. Hur ser språkföreträdare på det här? Finns det lösningar? Programledare: Ann Catrin Stenberg Partapuoli.Mer om programmet

Nato och Sápmi

Publicerades: Lör 6 apr 02:00

Hur påverkar Nato-inträdet renskötseln? För ett år sedan blev Finland medlemmar i Nato och det har gått en månad sedan det svenska inträdet efter lång tids försök blev klart. Möt rennäringsföreträdare från både svenska och finska sidan av Sápmi. Programledare: Ann Catrin Stenberg Partapuoli.Mer om programmet

Hur påverkar Nato-inträdet renskötseln? För ett år sedan blev Finland medlemmar i Nato och det har gått en månad sedan det svenska inträdet efter lång tids försök blev klart. Möt rennäringsföreträdare från både svenska och finska sidan av Sápmi. Programledare: Ann Catrin Stenberg Partapuoli.Mer om programmet

Upptäck mer