Lagens längsta arm Avsnitt 1

Simen Eriksen är nyutexaminerad från Polishögskolan och ska tillträda sitt första jobb, som polisman på Sørøya utanför Hammerfest. Øyvind Fagerheim har arbetat elva år inom kustbevakningen, medan Kai och Bjørn Hermann båda har mer än 30 års erfarenhet av polisyrket. I sex avsnitt följer vi vardagen för lagens väktare i Finnmark i Norges utmarker, där stora avstånd och hårt väder är en del av vardagen. Del 1 av 6.