Kan ses i 1 dag till

Vi som planerar tågtrafiken

Första torsdagen i varje månad träffas medlemmarna i Stockholms modelljärnvägsklubb och kör sina älskade tåg efter tidtabell. Tågen passerar bl.a. Bångfors och Farsarvet. Ibland uppstår det förseningar som sedan sprider sig i nätverket. En kortfilm av Malin Skjöld.