Lennart Hellsing K special från 2008.

Den 5 juni skulle Lennart Hellsing ha fyllt 100 år. Filmarna Anders Cederholm, Björn Ericstam och Johan Stenius följde Lennart Hellsing under fem år - en resa med den moderna barnlitteraturens pappa som skrev över 60 böcker, men även översatte, producerade grammofonskivor, grundade Barnboksinstitutet och mycket mycket mer.