Gudstjänst Sön 7 feb 02:00

Kyndelsmässodagens gudstjänst kommer från Svenska kyrkan i Hässleholm i Skåne. Prästen Therese Knutsson predikar och barn från barnkören Ljungdalatoner medverkar.