Forum Tis 23 feb 09:00

09:00: Vägar till ett uthålligt EU - pandemin och migration. Ledande forskare diskuterar EU och coronapandemin samt regelverk och åtgärder när det gäller integration, migration och arbetskraft. Med Titti Mattsson, professor i offentlig rätt, Carl Fredrik Bergström, professor i Europarätt, Eskil Wadensjö, professor i nationalekonomi, m fl. Del av ett längre seminarium. Arrangör: Universitetens nätverk för Europaforskning. Från 3/2.10:20: Politik i bokhyllan: Svartjobbsfabriken: Journalisten Johan Fyrk berättar om ett kriminellt nätverk med koppling till Östeuropa. Det styrs av personer som inte drar sig för människohandel, id-kapningar och vapenanvändning. Intervjuare Pontus Mattsson. Från 30/11.10:35: Rån, hot och hat i handeln. En ny kartläggning om brott och otrygghet i näringslivet presenteras. Med Pär Bygdeson, Livsmedelshandlarna, Karl Lallerstedt, Svenskt Näringsliv, Pontus Lindström, Företagarna, Magnus Lindgren. Stiftelsen Tryggare Sverige, Anders Valler, ICA-handlare, Marie Wallin, jurist och fd åklagare. Från Brottsofferveckan 2021. Arrangör: Tryggare Sverige. Från 17/2.12:00: Rapport.12:03: Rån, hot och hat i handeln. Seminariet fortsätter.12:40: Forum: Politik och samhälle.13:00: Covid-19-pandemin. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag, bland annat socialutskottets betänkande Covid-19-pandemin och därmed sammanhängande frågor.13:55: Pressträff om läget i coronapandemin. DIREKT. Pressträff med Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter.14:45: Riksdagsdebatterna fortsätter.16:00: Rapport.16:05: Hänt i dag.