Viktigt meddelande till allmänheten: Viktigt meddelande till allmänheten i Ängra och Ljusdals kommun, i Gävleborgs län. Det brinner kraftigt i skog och mark. Branden är på väg mot bebyggt område. Räddningsledaren uppmanar alla som befinner sig i berört området att utrymma.Läs mer, öppnar annan webbplats

Punkt 9: Val av andre vice talman

När Björn Söder väljs till andre vice talman följs valet i Sveriges riksdag av dokumentärfilmaren Maximilien van Aertryck. I en okommenterad iakttagelse skildras den fria världens parlamentariska demokrati. Är det bra eller dåligt att SD:s Björn Söder ändå får posten som andre vice talman trots 292 blanka röster av 349? Vad tjänar ett symboliskt motstånd till? Den bedömningen ligger hos åskådaren.